διοικητικό συμβούλιο

 

Διοικητικό συμβούλιο

 • Chris Ann Nakis,  
 • Ben Martone, Ταμίας
 • Ismini Fistouris,
 • Melpa Kamateros, Διευθύντρια

 

Μέλη Δ.Σ

 • Eramelinda Boquer
 • Elizabeth Boquer
 • Tatiana Londono
 • Litsa Pelonis
 • Me Isabelle Poulin
 • Ana Isabel Rodrigues
 • Barbara Vokral
 • Julia Krane