η δομή του οργανισμού

Μέλη της Ασπίδας της Αθηνάς

Μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου

Διευθύντρια

Γραφείο Μόντρεαλ

Γραφείο Λαβάλ

Το Σπίτι της Αθηνάς (Στέγη)