Ծառայություններ հանրության համար

  • Հանրության պրոպագանդումը էթնիկ միջոցներով
  • Ինֆորմացիոն սեսսիաններ 
  • Ֆրանսերեն լեզվի դասենթացներ
  • Համագործակցում եվ ցանց