Օգնության խմբեր կին զոհերի համար

  • Օգնության խմբեր ամուսնական բռնության զոհ դարձած կանանց համար
  • Օգնության խմբեր ամուսնական սեռային բռնության զոհ դարձած կանանց համար
  • Ծնողական խմբեր

 

Օգնության խմբեր ամուսնական բռնության զոհ դարձած կանանց համար

 

Մեր գաղտնի օգնության խմբերը առաջարկում են՝ զոհ դարձած կանանց համար ապահով միջավայր խոսելու և լսելու համար: Այս օգնության խմբերի նպատակն է օգնել մասնակիցներին դադարեցնելու բռնության շրջանը, իրենց ցույց տալ, որ իրենք մենակ չեն և ճանաչել իրնեց կարծիքը: Նպատակ է հետապնդվում լիազորել և ասել թե ուր գնան, ինչ անեն: Օգնության խմբերը, որոնք հանդիպում են շաբաթական հիմւոնքներով, ութ շաբաթ տեղովությամբ առաջարկվում է կանանց՝ էթնիկ և անգլախոս համայնքների համար:

Ներկայումս առկա է անգլերեն և հունարեն:

Օզնւոթյան խմբերը այլ լեզուներում կախված է պահանջարկից  և հաճախւրդնէրի քանակից:

Բոլոր հաճախորդնէրե պետք է կանխավ գրանցվեն մեր սոցիալ աշխատողների կողմից:

 

Օգնության խմբեր ամուսնական սեռային բռնության զոհ դարձած կանանց համար

 

Այս խմբերը առկա են ամուսնական սեռային բռնության զոհ դարձած կանանց համար: Առկա է անգլերեն և հունարեն լեզուներով:  Բոլոր թեկնածուները պետք է նախորոք գրանցվեն մեր սոցիալ աշխատոցների կողմից:

 

Ծնողական խմբեր

 

Այս խմբերը առաջարկում են ստրատեգիա այն մայրերին, ովքեր որ զոհ կամ ականատես են դարձել ամուսնական/ընտանեկան բռնության:

Քննարկվելու են այնպեսզի հարցեր, ինչպիսիք են ծնողական պարտականություններ, ինչպես կարգապահությունը ընտանիքում, այնպես էլ խաղի և երեխայի անվտանգության հետ կապված հարցեր կլինեն հասցեագրված:

Առկա է անգլերեն և հունարեն լեզուներով:

Բոլոր մասնակիցները պետք է նախորոք գրանցվեն մեր մանկական կրթողի կողմից:

 

Մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար մեր ցանկացած ծառայության վերաբերյալ կամ հանդիպում նշանակելու համար խնդրում ենք զանգահարել՝

514-274-8117(Մոնթրեալ) կամ

450-688-6584 (Լավալ)

կամ գրեք bouclierdathena@bellnet.ca

Այս ծրագրերը հնարավոր են դարձել՝Լավալի առողջապահության Կազմակերպության եվ  սոցիալ ծառայության, Մոնթրեալի առողջապահության Կազմակերպության եվ սոցիալ ծառայության,  էվ Բաթշավի Երիտասարդական եվ Ընտանեկան Կենտրոնի օգնության միջոցով: