Επικοινωνία με κοινότιτες μέσω των εθνοτοπικών μέσων ενημέρωσης

Επικοινωνία με κοινότιτες μέσω των εθνοτοπικών μέσων ενημέρωσης

Η Ασπίδα της Αθηνάς έχει πρωταρχικό ρόλο στο θέμα της ευαισθητοποίησης των εθνοτοπικών κοινοτήτων αναφορικά με τη συζυγική και οικογενειακή βία. Γνωρίζοντας τα θέματα κουλτούρας και των γλωσσικών φραγμών των διαφόρων κοινοτήτων, η Ασπίδα διασφαλίζει όπως οι κοινότητες να έχουν ίση πρόσβαση στις πληροφορίες και υπηρεσίες του Κεμπέκ για τα θύματα της οικογενειακής βίας.

Χιλιάδες άτομα κάθε χρόνο ενημερώνονται μέσω των μειονοτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και λαμβάνουν ζωτικές πληροφορίες για την οικογενειακή/συζυγική βία, τους νόμους, την αστυνομική διαδικασία και για τις υπάρχουσες πηγές βοήθειας για τα θύματα.

Η Ασπίδα συνεργάζετε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των μειονοτήτων για τη διοχέτευση αυτών των ζωτικών πληροφοριών δια μέσου 1) της αναμετάδοσης των πολύγλωσσων προγραμμάτων της σεξουαλικής βίας και των ταινιών πάνω στην οικογενειακή βία 2) των συνεντεύξεων στην τηλεόραση και ραδιόφωνο και 3) της δημοσίευσης άρθρων πάνω στο θέμα.