ομάδες υποστηριξης

 

 ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΣΥΖΗΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Τα κλειστά και εμπιστευτικά γκρούπ υποστήριξης για γυναίκες θύματα κακοποίησης, προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον για συζήτηση και ακρόαση. Ο στόχος αυτών των ομάδων είναι να βοηθήσουν αυτούς που συμμετέχουν, να σπάσουν τον κύκλο της βίας. Να τους δείξουν ότι δεν είναι μόνοι τους και να προσδιορίσουν τις δυνατότητες που έχουν. Ο σκοπός είναι να δώσουν στις γυναίκες δύναμη και κατεύθυνση-πρός ποιά κατευθυνση να προχωρήσουν και τι να επιδιώξουν.

Οι ομάδες υποστήριξης που γίνονται μια φορά την εβδομάδα και για 8 συνολικές εβδομάδες, είναι σχεδιασμένες για γυναίκες που προέρχονται από εθνίκες και αγγλόφωνες κοινότητες. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν τέτοιες ομάδες στα αγγλικά, ελληνικά και ρουμανικά και ανάλογα με τη ζήτηση και τον αριθμό πελάτων. Όλοι οι υποψήφιοι για τις ομάδες αυτές πρέπει να εξετασθούν και να αξιολογηθούν από τους κοινωνικούς λειτουργούς.

ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΓΓΑΜΟ ΒΙΟ 
  

Προσφέρονται στα αγγλικά και ελληνικά.  Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να εξετασθούν και να αξιολογηθούν από τους κοινωνικούς λειτουργούς της ΑΣΠΙΔΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.

 

ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ

Τα γκρούπ αυτά προσφέρουν τρόπους στρατηγικής στις μητέρες που ανατρέφουν παιδιά τα οποία είτε είναι θύματα βιας είτε είναι μάρτυρες συζυγικής και οικογενειακής βίας. Συζητούνται θέματα όπως υπευθυνότης γονέων, πειθαρχία στην οικογένεια καθώς και ο ρόλος και σπουδαιότης του παιχνιδιού και η ασφάλεια του παιδιού.

Προσφέρονται στα αγγλικά και ελληνικά.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να εξετασθούν και να αξιολογηθούν από την παιδαγωγό μας.